Repaus Saptamanal

apr.
2014
07

Repaus Saptamanal

Pentru că ziua de luni are un aer aparte și ne provoacă adesea o senzație de discomfort emoțional aș vrea să vă povestesc puțin despre ce înseamnă repausul săptămânal din perspectiva legislației muncii.

Conform art. 137 din Codul Muncii repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. În cazul în care nu este posibilă acordarea celor două zile libere sâmbăta și duminica atunci repausul poate fi acordat în alte zile stabilite fie prin contractul colectiv de muncă aplicabil fie prin regulamentul intern.  Scopul acestui repaus este acela de odihnă și recuperare a salariatului după efortul depus în cele cinci zile lucrate.

Atunci când repausul nu se acordă sâmbăta și duminica, salariații vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin contractul individual de muncă, conform aceluiași articol din Codul Muncii. Acest spor nu este reglementat de codul muncii însă acordarea lui este obligatorie iar de aici rezultă faptul că trebuie negociat și cuprins în contractul individual de muncă (poate varia de la 1% la 150%, de exemplu).

Repausul trebuie să fie săptămânal. În cazuri excepționale poate fi acordat după o perioadă de lucru continuă care nu poate depăși 14 zile calendaristice. Această perioadă de lucru de 14 zile calendaristice continue necesită avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă și acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților.

Conform art. 137 alin. (4) și (5) în cazul în care zilele de repaus sunt acordate cumulat după cele 14 zile calendaristice salariații au dreptul la dublul compensațiilor, adică nu mai puțin de 150% din salariul de bază, așa cum prevede art. 123 alin. (2) din Codul Muncii (un spor care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază).

            Repausul săptămânal poate fi suspendat pentru executarea unor lucrări urgente, necesare pentru luarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau a bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care accidentele le-au produs bunurilor angajatorului.

În acest caz salariații al căror repaus săptămânal a fost suspendat au dreptul la dublul compensațiilor cuvenite conform art. 123 alin (2) din Codul Muncii (adică sporul nu va fi mai mic de 150%).

Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal se sancționează cu amenda de la 1.500 la 3.000 lei.