Perioada de proba

apr.
2014
03

Perioada de proba

În perioada de probă a unui contract individual de muncă se testează cunoștințele și abilitățile salariatului în raport cu postul pentru care îl ocupă. Tot în această perioadă salariatul își poate da seama dacă este compatibil sau nu cu mediul și/sau modul de lucru al angajatorului.

            Perioada de probă se stabilește în scris, de regulă, la începutul unui contract individual de muncă si, în mod exceptional, pe durata executării contractului individual de muncă atunci când salariatul îsi schimbă functia sau profesia în cadrul aceluiasi angajator si când salariatul urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu conditii grele, vătămătoare sau periculoase.

Această perioadă nu se prezumă și nu poate fi dovedită prin alte mijloace.

În cazul în care sunt reîncadrați salariați concediați colectiv în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii prin reînființarea posturilor nu se mai ia în considerare perioada de probă.

Perioada în care se pot face angajări succesive de probă pentru mai multe persoane dar pe același post este de maximum 12 luni. După cele 12 luni persoana care va fi angajată pe acel post va avea un contract individual de muncă încheiat fără perioadă de probă.

Durata perioadei de proba

Durata perioadei de probă se stabilește prin negociere dar trebuie să se încadreze în anumite limite în funcție de tipul și durata contractului și de funcția la care se referă contractul de muncă, după cum urmează:

1. După durata contractului individual de muncă:

– perioada determinată mai mică de 3 luni: 5 zile lucrătoare;

– perioadă determinată între 3 și 6 luni: 15 zile lucrătoare;

– perioadă determinată mai mare de 6 luni: 30 de zile lucrătoare (funcții de execuție), 45 de zile lucrătoare (funcții de conducere)

– perioadă nedeterminată: 90 de zile calendaristice (funcții de execuție), 120 de zile calendaristice (funcții de conducere).

2. După tipul contractului individual de muncă, în cazul în care este vorba de un contract de muncă temporară, în funcție de perioada pentru care salariatul se află la dispoziția utilizatorului de muncă temporară:

– mai mică sau egală cu o lună: 2 zile lucrătoare;

– între 1 și 3 luni: 5 zile lucrătoare;

– între 3 și 6 luni: 15 zile lucrătoare;

– mai mare de 6 luni: 20 de zile lucrătoare (funcții de execuție), 30 de zile lucrătoare (funcții de conducere).

Pentru salariații cu handicap perioada de probă este de maxim 30 de zile calendaristice indiferent de funcția pe care o ocupă.

Dacă sunt incidente mai multe criterii atunci durata perioadei de probă va respecta criteriul maximului cel mai mic.

De exemplu, dacă un salariat cu handicap este încadrat pe o funcție de conducere, cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată, maximul perioadei de probă este de 30 de zile calendaristice și nu de 120 de zile calendaristice cât este în general pentru funcțiile de conducere.

Tot așa dacă un salariat cu handicap este încadrat pe o funcție de conducere dar cu un contract individual de muncă încheiat pe durată determinată de 5 luni atunci maximul perioadei de probă va fi de 15 zile lucrătoare.

În perioada de probă contractul individual de muncă poate înceta fără preaviz, fără motivare, printr-o simplă notificare, atât din punctul de vedere al salariatului dar și din punctul de vedere al angajatului (începând cu mai 2011).

Pe parcursul perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile stabilite prin contractul de muncă, regulamentul intern și Codul Muncii. Perioada de probă reprezintă vechime în muncă.