Pauza de masa

mai
2014
13
Pauza de masa

Pauza de masa

Conform Directivei 2003/88/CE (directivă care privește anumite aspecte ale organizării timpului de lucru) statul trebuie să ia măsuri pentru a asigura o pauză fiecărui salariat a cărui zi de lucru depășește șase ore.

Astfel alin. 1 din  Art. 134 din Legea 53/2003 Codul Muncii prevede:

O pauză de masă pentru salariații al căror program de muncă depășește durata de 6 ore. Tot acest articol prevede și alte pauze, fără a specifica tipul și numărul lor. Alin. 3 stabilește că pauzele nu sunt incluse în timpul de muncă, exceptând dispozițiile contrare prezente în contractele colective de muncă aplicabile.

Ca regulă generală, în practică, această pauză de masă are durata de 15-30 de minute și doar când depășește 30 de minute nu este inclusă în timpul de muncă.

Directiva Consiliului 94/33 din 22 iunie 1994 referitoare la protecția tinerilor în muncă prevede faptul că tinerii vor beneficia de o pauză de cel puțin 30 de minute în cazul în care timpul de lucru zilnic este mai mare de 4 ore și jumătate. Această prevedere a fost preluată și de alin. 2 din Art. 134 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani încadrați în muncă.

Ca o paranteză, Art. 112 din Codul Muncii stabilește că tinerii care nu au împlinit 18 ani nu pot avea un program de lucru mai mare de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

O altă prevedere de care trebuie ținut cont în stabilirea programului de lucru în unitate este cea de la Art. 124 din Codul Muncii conform căreia tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot efectua muncă suplimentară.

Prin regulamentul intern și prin contractele colective de muncă aplicabile se pot stabili duratele pauzelor, includerea lor în timpul normal de muncă, precum și felul și numărul acestor pauze.