Munca prin agent de munca temporara

apr.
2014
11

Munca prin agent de munca temporara

Conform definițiilor date de art. 88 din Codul Muncii, munca prin agent de muncă temporară este prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urmă.

            Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care încheie contracte de muncă temporară, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului.

Vom vorbi mai pe larg într-un alt articol despre condițiile de funcționare și despre procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

Un utilizator poate apela la agenți de muncă temporară pentru executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar, pentru prestarea unor activități cu caracter sezonier sau pentru înlocuirea unui salariat al cărui contract de muncă a fost suspendat. Excepție face cazul în care salariatul se află în grevă, conform art. 93 din Codul Muncii. De asemnea, este inadmisibil să se apeleze la muncă prin agent de muncă temporară în cazul în care în unitate s-a instituit carantina iar salariaților unității le-a fost suspendat contractul individual de muncă din acest motiv.

Obiectul muncii temporare va fi întotdeauna determinat, munca temporară nu poate fi utilizată dacă nu are caracter întâmplător. Din acest punct de vedere contractul de muncă prin agent de muncă temporară se aseamănă cu contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată.

Art. 90 din Codul Muncii prevede faptul că misiunea de muncă temporară nu trebuie să depășească 24 de luni. Această durată poate fi, totuși, prelungită fără a depăși 36 de luni printr-un act adițional la contractul de muncă temporară.

Agentul de muncă temporară pune la dispoziția utilizatorului un salariat angajat printr-un contract de punere la dispoziție care se încheie în formă scrisă și conține durata misiunii, caracteristicile postului, calificarea necesară, locul executării misiunii, programul de lucru, condițiile de lucru, echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze, servicii și facilități la care are dreptul salariatul, valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, remunerația salariatului și condițiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncă temporară.

Nu sunt acceptate clauzele prin care i se interzice utilizatorului să angajeze salariatul temporar după încetarea misiunii.

Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile unui salariat temporar dacă prin asta urmărește să înlocuiască un salariat al său atunci când acesta are contractul individual de muncă suspendat pentru participare la grevă.

Contractul de muncă temporară se încheie între salariat și agentul de muncă temporară. Poate fi încheiat pentru mai multe misiuni. De asemenea cele două părți pot încheia un contract de muncă pe durată nedeterminată astfel încât în perioada dintre două misiuni salariatul rămâne la dispoziția agentului de muncă temporară.

Pe durata misiunii salariatul temporar este plătit de către agentul de muncă temporară. Salariul primit pentru fiecare misiune se stabilește prin negociere directă cu agentul de muncă temporară și nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară. Agentul de muncă temporară este cel care reține și virează toate contribuțiile și impozitele datorate de salariatul temporar către bugetele statului.

În cazul în care, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligațiile prinvind salariul și contribuțiile și impozitele au devenit scadente și exigibile, agentul de muncă temporară nu le execută atunci ele vor fi plătite de utilizator în baza solicitării salariatului temporar.

Utilizatorul de muncă temporară are obligația de a anunța agentul de muncă temporară de orice accident de muncă sau îmbolnăvire profesională de care a luat la cunoștință și a cărei victimă a fost un salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncă temporară.

Este interzisă perceperea de taxe salariaților temporari de către agentul de muncă temporară în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizatori sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară.