Majorarea salariului minim brut prin HG23/2013. Ce alegem, act aditional sau decizie colectivă?

iul.
2013
09
HR salarizare

Majorarea salariului minim brut prin HG23/2013

HG nr. 500/2011 prevede faptul că orice modificare a salariului se înregistrează cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare.

Tot HG 500/2011 prevede și o exceptie de la acest termen limită, fapt care dă naștere unor neclarități și controverse, și anume situațiile în care modificările se produc ca urmare a unor hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ (caz în care modificarea se introduce în momentul în care angajatorul a luat cunoștință de ea).

Conform acestor reglementări nu există obligativitatea întocmirii unui act adițional sau al unei decizii colective pentru majorarea salariului de încadrare la 800 lei conform HG 23/2013.

Dar, coroborate cu Codul Muncii, mai exact art. 164, angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința salariaților majorarea salariului brut și de a informa salariații înainte de modificare contractului individual de muncă. Această obligație de informare face obiectul art. 17, alin. 2 din Codul Muncii.

Nefiind vorba de o negociere între angajator și angajat, însă, contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral, ținând cont și de faptul că HG23/2013 este obligatorie.

Însă, prudența, precum și  Directiva 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 ne arată faptul că angajatorul trebuie să informeze lucrătorii asupra tuturor condițiilor aplicabile contractului individual de muncă. De aceea trebuie întocmit fie un act adițional fie o decizie colectivă.

În cazul întocmirii unui act adițional termenul de raportare este cel menționat la începutul acestui articol și anume cel târziu ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de izle lucrătoare de la intrarea în vigoare a modificării, cu minuta de informare întocmită în prealabil.

În cazul în care angajatorul optează pentru o decizie colectivă va raporta în Revisal în ziua întocmirii deciziei.

Noi optăm pentru varianta actului adițional nu doar datorită termenului ci și pentru a respecta confidențialitatea salariului în cazul în care, în viitor, salariatul va avea nevoie să justifice modificările de salariu față de terțe persoane.

 

Tags: , , , , ,