Elementele deciziei de concediere

nov.
2014
19

Elementele deciziei de concediere

Decizia de concediere trebuie să conțină, în  mod obligatoriu, anumite elemente. Lipsa acestora pot anula decizia de concediere.

În primul rând, decizia trebuie să conțină motivele care o determină. Nu este suficientă menționarea de către angajator a articolului din lege ci trebuie detaliate motivele. De exemplu, în cazul concedierii pentru motive disciplinare, decizia trebuie să conțină descrierea abaterii, precum și pașii urmați înaintea desfacerii contractului individual de muncă.

În cazul încetării contractului individual de muncă pe motive disciplinare decizia trebuie să conțină mențiunea privind efectuarea anchetei disciplinare.

De asemenea nu sunt acceptate formulări vagi, care lasă loc interpretărilor. De exemplu, în cazul încetării contractului in urma desființării postului, nu este acceptată formularea “societatea a avut dificultăți financiare” fără a fi oferite alte detalii care să motiveze efectiv desființarea postului.

Tot în cazul concedierii pe motive economice trebuie menționate criteriile de stabilire a ordinii de priorități.

Decizia de concediere trebuie să conțină durata preavizului chiar dacă acesta a fost acordat.

În cazul în care încetarea a intervenit pe motiv de inaptitudine sau necorespundere profesională în cuprinsul deciziei de concediere trebuie specificate toate locurile de muncă dispobile în unitate și termenul în care salariații ar putea opta pentru a ocupa un post vacant.

O altă mențiune obligatorie este reprezentată de termenul și instanța la care poate fi contestată decizia. Conform art. 284 din Codul Muncii și a art. 2 pct (1) din Codul de procedură civilă termenul este de 30 de zile din momentul luării la cunoștință, iar instanța este tribunalul în raza căruia reclamantul își are domiciliul.

Majoritatea contestațiilor câștigate de salariați au avut ca motiv viciile de formă.