Contract individual de munca

apr.
2014
09

Contract individual de munca

Conceptul de contract individual de muncă (CIM) este definit de art. 10 din Codul Muncii. Acesta se încheie între un angajator (persoană fizică sau juridică) și cel care prestează munca, salariatul (întotdeauna persoană fizică), în schimbul unei remunerații numită salariu.

Contractul individual de muncă nu este singurul contract care presupune ca obiect prestarea muncii, pe lângă el existând și alte forme legale pentru acest lucru dar despre asta vom vorbi cu o altă ocazie.

Există mai multe tipuri de contracte individuale de muncă, clasificate după durata pentru care au fost încheiate, după felul muncii și după norma de lucru:

1. Contractul încheiat pe durată nedeterminată.

Acesta este cel mai des întâlnit, el reprezintă regula generală conform art. 12 din Codul Muncii. El poate fi un contract cu normă întreagă sau cu normă parțială.

2. Contractul încheiat pe durată determinată.

Acesta se încheie numai în anumite situații, conform art. 83 din Codul Muncii:

  • înlocuirea unui salariat în cazul suspendarii contractului său de muncă cu excepția celui care participă la grevă;
  • creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;
  • desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;
  • în situația în care se încheie în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
  • în situația în care cel angajat îndeplinește condițiile de pensionare în termen de 5 ani de la angajare;
  • ocuparea unei funcții eligibile într-o organizație sindicală, patronală sau neguvernamentală, pe perioada mandatului;
  • în cazul angajării pensionarilor care pot cumula pensia cu salariul;
  • în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale sau pentru desfășurarea unor proiecte, lucrări.

Contractul individual de muncă incheiat pe durată determinată poate fi prelungit dar nu trebuie să depășească 36 de luni. Salariații care au contract de muncă încheiat pe durată determinată au același drepturi și obligații ca și salariații care au contract de muncă pe durată nedeterminată și care desfășoară aceeași activitate sau o activitate similară, ținând cont de calificarea/aptitudinile profesionale.

Între aceleași părți nu se pot încheia succesiv mai mult de 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată. Contractele individuale pe durată determinată încheiate într-o perioadă de cel mult 3 luni de la încetarea unui alt contract individual de muncă pe durată determinată sunt considerate succesive și nu pot depăși o durată de 12 luni fiecare.

Ca și în cazul contractului încheiat pe durată determinată acest tip de contract poate avea durata muncii fie full time fie part time.

3. Contractul de muncă la domiciliu.

Reglementat prin art. 108 din Codul Muncii, se referă la salariații care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Ei își stabilesc singuri programul de lucru iar angajatorul are dreptul să verifice activitatea salariatului în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.  Angajatorul are obligația de a asigura, după caz, transportul la și de la domiciliul salariatului a materiilor prime, a materialelor precum și al produselor finite pe care salariatul le realizează.

Salariatul care prestează munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al cărui loc de muncă este la sediul sau la punctele de lucru.

4. Contractul individual de muncă în timp parțial.

Un asemenea contract se încheie pentru munca prestată în mai puțin de 8 ore/zi, 40ore/săptămână. Nu mai există limita minimă de 2 ore/zi.

5. Contractul de muncă prin agent de muncă temporară reglementează munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția unui utilizator pentru a lucra sub supravegherea și conducerea acestuia din urmă.

6. Contractul de ucenicie reprezintă o varietate a contractului individual de muncă prin care o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unui angajator care se obligă să și ofere plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. Acest contract are o durată determinată.

Orice contract individual de muncă se încheie în scris si nu poate contine prevederi contrare legii.