Concedirea salariatului – cand este interzisa ?

nov.
2014
18

concedierea salariatului

Există anumite perioade pe parcursul desfășurării raporturilor de muncă în care concedierea salariatului nu poate fi dispusă.

Aceste perioade sunt cuprinse în Art. 60 din Codul Muncii.

Concedirea salariatului – cand este interzisa ?

1. Pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical, conform legii. Atenție, însă, dacă este vorba de un contract individual de muncă pe durată determinată, concediul medical nu duce la prelungirea termenului la care încetează contractul.

2. Pe durata concediului pentru carantină declarată oficial.

3. Pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. Atenție, salariata gravidă trebuie să notifice în scris faptul că este însărcinată.

4. Concedierea salariatului este interzisa si pe durata concediului de maternitate.

5. Pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.  În perioada în care contractul este suspendat, angajatorul poate încadra un alt salariat pe durata determinată pe acel post. Salariata se poate, însă, întoarce mai devreme la serviciu.

6. Concedierea salariatului este interzisa si pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la îm plinirea vârstei de 18 ani.

7.  Pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârșite de către acel salariat.

Pe durata executării mandatului, contractul individual de muncă al liderului sindical este suspendat. Cu toate acestea, este interzisă concedierea liderului sindical timp de 2 ani de la sfârșitul mandatului.

8. Concedierea salariatului este interzisa pe durata efectuării concediului de odihnă. Totuși concedierea poate fi dispusă dacă se constată o abatere gravă săvârșită înaintea concediului de odihnă sau salariatul devine inapt fizic sau mental.

OUG 96/2003 aprobată prin Legea 25/2004 prevede încă un tip de concediu pe parcursul căruia este interzisă concedierea și anume concediul de risc maternal.

Tags: , ,