Care sunt abaterile disciplinare?

nov.
2014
28

Care sunt abaterile disciplinare?

Continuăm seria de articole despre abaterile disciplinare cu o listă de fapte care constituie astfel de abateri. Această listă este un rezumat din practica judecătorească al celor mai frecvente abateri disciplinare.

1. Nerespectarea programului de lucru: lipsa nejustificată și/sau repetată de la locul de muncă, întărzieri repetate.

Numărul de absențe nemotivate care tulbură activitatea se stabilește prin regulament intern. Dacă angajatorul sancționează salariatul pentru un număr mai mic de absențe nemotivate decât prevede regulamentul intern atunci angajatorul trebuie să demonstreze că prezența salariatului era vitală în ziua respectivă/zilele respective.

Întârzierile sunt greu de urmărit în cazul în care nu există un sistem electronic de urmărire sau un personal care să verifice condica de prezență. Nu există un număr prestabilit de întârzieri după care se dispune concedierea, angajatorul poate decide de la caz la caz. Există posibilitatea propunerii unui program decalat dacă întârzierile au un motiv bine întemeiat.

2. Producerea de prejudicii.

De regulă producerea prejudiciilor este consecința nerespectării disciplinei muncii. În cazul producerii unui prejudiciu nu este obligatorie sancțiunea disciplinară dacă paguba poate fi reparată. Dacă prejudiciul constă în producerea repetată de rebuturi sau în plângeri repetate din partea consumatorilor unui serviciu atunci concedierea poate fi făcută pentru necorespundere profesională. Producerea de prejudicii poate consta și în fapte care încalcă obligația de fidelitate sau alte clauze similare din contractul individual de muncă.

3. Comportamentul periculos.

Nerespectarea normelor și instrucțiunilor de protecție a muncii, refuzul de a purta echipament de protecție, etc. pot fi motive pentru concediere disciplinară. Crearea și/sau menținerea unei stări de tensiune între colegi, actele de violență, ostilitatea între salariați, violența de limbaj, nerespectarea normelor de igienă, consumul de băuturi alcoolice, fumatul în zone interzise, etc. pot reprezenta motive de concediere disciplinară.

4. Insubordonarea.

Refuzul executării unui ordin legal este sancționabil cu desfacerea contractului individual de muncă. Nu constituie abatere disciplinară refuzul de a efectua manevre periculoase pentru sănătatea și securitatea salariaților.

5. Neglijența în serviciu.

Nu numai faptele săvârșite intenționat sunt sancționabile ci și cele săvârșite prin neglijență. La aprecierea vinovăției trebuie ținut cont de specificul postului și de atribuțiile pe care le are salariatul în relație cu postul ocupat.