Adeverinta medicala sau certificat medical?

mai
2014
19
Adeverinta Medicala, Certificat Medical

Adeverinta medicala sau certificat medical?

Certificatele medicale sau, așa cum li se spune de regulă, concediile medicale se eliberează pentru a justifica absența de la locul de muncă în caz de boală, accident sau sarcină.

Certificatele de concediu medical se eliberează pe baza adeverinței de la plătitor (angajator, CAS sau AJOFM). Excepție de la prezentarea adeverinței de la plătitor o fac certificatele eliberate pentru urgențe medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Aceste adeverințe trebuie să cuprindă anumite elemente cum ar fi numărul de zile de concediu medical de care persoana respectivă a beneficiat în ultimele 12 luni precum și contul de trezorerie în care sunt virate contribuțiile către Bugetul Asigurărilor Sociale.

Orice medic cu autorizație de liberă practică valabilă și care a încheiat o convenție cu una din casele de asigurari de sănătate poate elibera acest certificat medical dacă are în îngrijire bolnavul. Este obligatoriu ca numărul convenției să fie trecut în certificatul de concediu medical.

Dacă un salariat este absent pe motiv de boală și nu prezintă cetificatul de concediu medical atunci absențele sunt nemotivate și pentru perioada respectivă salariatul nu va fi plătit.

Condiția prezentării certificatului medical pentru achitarea indemnizației este prevăzută în OUG 158/2005 la art. 11. Concediile ale căror sumă depășește contribuția pentru CCI lunară vor fi depuse la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține angajatorul (exemplarul roz completat și ștampilat, copia declarației 112 și a recipisei, centralizatorul concediilor, toate acestea însoțite de o cerere tip).

O simplă adeverință medicală nu înlocuiește certificatul medical și nu va fi luată în considerare în vederea plății indemnizației pentru concediul medical sau a recuperării acesteia de la Casa de Asigurări de Sănătate. Adeverința medicală însă poate, cel mult, motiva absențele salariatului.