Archive for aprilie 2020 | Monthly archive page

Ieri, 7 aprilie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanța 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în forma electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Se pare că a fost necesară o stare de urgență pentru a respecta Regulamentul UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă. Dar tot […]

Iata mai jos modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice […]