Archive for septembrie 2013 | Monthly archive page

Dosarul de personal

Dosarul de personal al salariatului Fiecare angajator are obligația, conform legislației în vigoare, să întocmească un dosar de personal pentru fiecare salariat. Acest dosar trebuie actualizat de fiecare dată când apar modificări. Fiecare salariat trebuie să aibă un dosar de personal, indiferent de tipul contractului (perioadă determinată, perioadă nedeterminată, ucenicie, muncă la domiciliu) și indiferent […]