Archive for iulie 2013 | Monthly archive page

Servicii HR externalizate

Servicii HR externalizate Prestăm servicii externalizate de resurse umane (servicii hr) folosind metode moderne de comunicare și o abordare orientată către client. Analizăm nevoile clienților noștri și, respectând norme și proceduri legale, îi ghidăm și le oferim posibilitatea de a surmonta orice impas legat de administrarea departamentului de resurse umane. Coordonăm procedurile de angajare, gestionăm […]

HR salarizare

Majorarea salariului minim brut prin HG23/2013 HG nr. 500/2011 prevede faptul că orice modificare a salariului se înregistrează cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare. Tot HG 500/2011 prevede și o exceptie de la acest termen limită, fapt care dă naștere unor neclarități și controverse, și anume situațiile în […]

Servicii HR Servicii hr – Cele trei motive enumerate mai jos nu sunt exhaustive, dar sunt cele 3 motive mari pentru a externaliza serviciile de gestionare a resurselor umane. Costuri, costuri și iar costuri ! Prin externalizarea serviciilor unui departament de resurse umane (servicii hr) se pot diminua foarte mult cheltuielile, atât cele directe cât […]