Regimul zilierilor

nov.
2013
21

Regimul zilierilor

Persoana fizica avand capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate si cu caracter ocazional pentru un beneficiar se numeste zilier in virtutea Legii 52/2011.

Zilierul poate desfasura activitati ocazionale in urmatoarele domenii: agricultura, vanatoare si pescuit, silvicultura (exclusiv exploatari forestiere), piscicultura si acvacultura, pomicultura si viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate si activitati cu caracter cultural, manipulari de marfuri si activitati de intretinere si curatenie.

Beneficiarul stabileste activitatile, locul si durata prestarii si exercita controlul aspura modului in care sunt indeplinite sarcinile.

De asemenea beneficiarul are obligatia de a infiinta Registrul de evidenta al zilierilor si de a pastra documentul la sediu.  Acest registru trebuie completat inainte de inceperea activitatii de catre zilieri si trebuie prezentat la inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul pana cel tarziu in data de 5 a fiecarei luni.

Beneficiarul lucrarii are obligatia calcularii si retinerii impozitului pe venituri din salarii la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice, iar plata catre bugetul de stat se efectueaza pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care se platesc veniturile.

Declararea acestui impozit se realizeaza prin completarea formularului 112, anexa 1 Creante fiscale – randul 01, cod 602 cumulându-se, după caz, cu celelalte impozite pe venituri din salarii, dar fara completarea pentru zilieri a celorlalte anexe din declaratie.

Un alt formular care trebuie depus este declaratia 205 „Declaratia privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit”, la modulul V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”. Formularul se depune pana in data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se declara.

Nici zilierii si nici beneficiarii lucrarilor nu datoreaza contributii sociale obligatorii.  Activitatea de zilier nu confera calitatea se asigurat in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acestia pot incheia optional o asigurare de sanatate si/sau de pensie.