Legislatie

Perioada de proba

apr.
2014
03

În perioada de probă a unui contract individual de muncă se testează cunoștințele și abilitățile salariatului în raport cu postul pentru care îl ocupă. Tot în această perioadă salariatul își poate da seama dacă este compatibil sau nu cu mediul și/sau modul de lucru al angajatorului.             Perioada de probă se stabilește în scris, de […]

Preavizul

apr.
2014
01

Trăim într-o societate aflată în permanentă schimbare. Fiecare modificare are un efect, pozitiv sau negativ, direct sau indirect asupra noastră. În ceea ce privește piața muncii, pentru a ne asigura un minim de protecție, încetările contractelor individuale de muncă trebuie să fie anunțate din timp astfel încât fiecare parte, atât angajatul cât și angajatorul, să […]

Conditiile care trebuie indeplinite astfel incat salariatul sa se gaseasca in aceasta situatie sunt prezentate in Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si modificarile ulterioare. Luna aceasta, noiembrie 2013, varsta la care se poate iesi la pensie este de 64 de ani si 8 luni la barbati si […]

Regimul zilierilor

nov.
2013
21

Persoana fizica avand capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate si cu caracter ocazional pentru un beneficiar se numeste zilier in virtutea Legii 52/2011. Zilierul poate desfasura activitati ocazionale in urmatoarele domenii: agricultura, vanatoare si pescuit, silvicultura (exclusiv exploatari forestiere), piscicultura si acvacultura, pomicultura si viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate […]

Dosarul de personal

Fiecare angajator are obligația, conform legislației în vigoare, să întocmească un dosar de personal pentru fiecare salariat. Acest dosar trebuie actualizat de fiecare dată când apar modificări. Fiecare salariat trebuie să aibă un dosar de personal, indiferent de tipul contractului (perioadă determinată, perioadă nedeterminată, ucenicie, muncă la domiciliu) și indiferent de norma cu care lucrează […]

HR salarizare

HG nr. 500/2011 prevede faptul că orice modificare a salariului se înregistrează cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare. Tot HG 500/2011 prevede și o exceptie de la acest termen limită, fapt care dă naștere unor neclarități și controverse, și anume situațiile în care modificările se produc ca urmare […]